Právě přítomno: 11 hostů a žádný člen

Vytisknout

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Březiny

Napsal Tomáš Dudek on . Posted in ÚŘEDNÍ DESKA

 

I N F O R M A C E

 

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce

 

Březiny

  

Obecní úřad Březiny v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání ustavujícíhozasedání Zastupitelstva obce Březiny, svolaného dosavadním starostou obce p. Ing. Tomášem Dudkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

  

Místo konání: Sál kulturního domu (bývalá škola), Březiny č. p. 106 

Doba konání: pátek 7. listopadu v 18:30 hod.

 Navržený program:

 I

1. Zahájení, předání osvědčení o zvolení, zjištění schopnosti usnášení OZ

 2. Složení slibu zastupitelů obce (§ 69 odst. 2 zák. o obcích)

 3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

 4. Schválení programu ustavujícího zasedání

 5. Volba starosty a místostarosty

      a) určení počtu místostarostů

      b) určení, které funkce budou členové OZ vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zák.  o obcích)

      c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

      d) volba starosty

      e) volba místostarosty

 II.

 1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

 2. Volba předsedy finančního výboru

 3. Volba předsedy kontrolního výboru

 4. Volba členů finančního výboru

 5. Volba členů kontrolního výboru

 6.   Diskuse

 7.   Závěr

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

čen
22

22.06.2019

zář
23

23.09.2019