Právě přítomno: 21 hostů a žádný člen

Vytisknout

Usnesení přijatá na zasedání zastupitelstva obce 7. 11. 2014

Napsal Tomáš Dudek on . Posted in ÚŘEDNÍ DESKA

 

 1. Zastupitelstvo obce Březiny určuje ověřovateli zápisu pana Bedřicha Pazderu a paní Olgu Zezulovou a zapisovatelem paní Irenu Tomáškovou.
 2. Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 
  a)
  Volba starosty a místostarosty 
  určení počtu místostarostů 
  určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  určení způsobu volby starosty a místostarosty 
  v
  olba starosty 
  volba místostarosty
  b)
  Zřízení finančního a kontrolního výboru 
  u
  rčení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  volba předsedy finančního výboru
  volba předsedy kontrolního výboru
  volba členů finančního výboru
  volba členů kontrolního výboru
  c)
  Diskuse
  d)
  Závěr
 3. Zastupitelstvo obce Březiny schválilo zvolení jednoho místostarosty.  
 4. Zastupitelstvo obce Březiny v souladu s § 84 odst.2 písm.k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty i funkce místostarosty obce nebudou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni.

 5. Zastupitelstvo obce Březiny volí starostou pana Ing.Tomáše Dudka.

 6. Zastupitelstvo obce Březiny volí místostarostou paní Irenu Tomáškovou.

 7.  Zastupitelstvo obce Březiny zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

 8. Zastupitelstvo obce Březiny volí předsedou finančního výboru paní Mgr.Lenku Štursovou.

 9. Zastupitelstvo obce Březiny volí předsedou kontrolního výboru paní Olgu Zezulovou.

 10. Zastupitelstvo obce Březiny volí členy finančního výboru pana Bedřicha Pazderu a pana Stanislava Mešťana.

 11. Zastupitelstvo obce Březiny volí členy kontrolního výboru paní Alenu Pazderovou a pana Tomáše Musílka.

   

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

čen
22

22.06.2019

zář
23

23.09.2019