Právě přítomno: 23 hostů a žádný člen

Vytisknout

Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta – II. kolo

Napsal Tomáš Dudek. Posted in ÚŘEDNÍ DESKA

Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta České republiky ve dnech 26. a 27. ledna 2018

v obci Březiny – II. kolo

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l i č e ,

                             

že II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční

dne 26. ledna 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a dne 27. ledna 2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb

 • ve volebním okrsku č. 1

  je volební místnost se sídlem: Obecní úřad Březiny, Březiny 32,

  pro voliče s trvalým pobytem na území tohoto volebního okrsku.

  Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené   skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

  Hlasovací lístky volič obdrží ve volební místnosti v den konání volby.

  Je-li volič vybaven voličským průkazem pro II. kolo volby prezidenta republiky (z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

  V Březinách   dne 15. 1. 2018

       Ing. Tomáš Dudek

starosta

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

čen
22

22.06.2019

zář
23

23.09.2019