Právě přítomno: 8 hostů a žádný člen

Vytisknout

Usnesení přijatá na jednání OZ 18. 12. 2012

Napsal Tomáš Dudek on . Posted in usnesení OZ

 

 1. Starosta      obce seznámil zastupitele s žádostí o.s.MAS o půjčku na provozní      činnost MAS, Sdružení pro rozvoj Poličska o.s., v rámci realizace SPL na      předfinancování projektu „Hřbitovy- naše kamenná historie“.
 2. Účetní      obce a starosta obce předložili ostatním zastupitelům návrh rozpočtu obce      Březiny na rok 2013. Rozpočet obce byl předložen jako vyrovnaný.
 3. Starosta      obce přednesl zprávu o rozpočtovém opatření č. 4/2012.
 4. Zastupitelstvo      obce projednalo předložené zprávy finančního výboru, zprávy č. 1/2012 ze      dne 26.4.2012, č.2/2012 ze dne 13.8.2012 a č. 3/2012 ze dne 26.11.2012.      Dále projednalo zprávy kontrolního výboru, zprávy č. 1/2012 ze dne      26.4.2012, č. 2/2012 ze dne 13.8.2012 a č. 3/2012 ze dne 26.11.2012.
 5. Starosta      obce vydal příkaz k provedení inventarizace majetku obce Březiny ke      dni 31.12.2012 a stanovil k tomuto účelu členy inventarizační komise      ve složení: předseda IK Irena Tomášková, členi IK Ing. Jaroslav Štursa a      Bedřich Pazdera.

Návrh na usnesení:

 1. OZ schvaluje žádost o půjčku o.s. MAS na předfinancování projektu „Hřbitovy - naše kamenná historie“
 2. OZ schvaluje návrh rozpočtu obce Březiny na rok 2013 jako vyrovnaný: 1 591,6 tis. Kč.
 3. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012
 4. OZ schvaluje předložené zprávy finančního a kontrolního výboru za rok 2012
 5. OZ navrhují inventarizační komisi vyřadit ze stavu majetku obce Březiny staré plechové autobusové čekárny „u Valeckých“,roku 1972, pořizovací cena 16 040,-Kč a „u Luňáčků“, z roku 1972, pořizovací cena 25 850,-Kč.
 6. OZ schvaluje příkaz inventarizaci majetku obce Březiny ke dni 31.12.2012 a členy inventarizační komise.

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

zář
23

23.09.2019