Právě přítomno: 19 hostů a žádný člen

Vytisknout

Výpis z jednání OZ 6. 6. 2013

Napsal Tomáš Dudek on . Posted in usnesení OZ

  1. Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje v souladu s ustanovením § 55, odst. 1 a podle ustanovení § 6, odst. 5, písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Zprávu o uplatňování Územního plánu Březiny za období 06/2009-04/2013.
  2. Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje OZV č. 1/2013. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  3. Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje celoroční hospodaření obce Březiny a Závěrečný účet obce Březiny za rok 2012 bez v ý h r a d.
  4. Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje Účetní závěrku za rok 2012.
  5. Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje zrušení účtu u Československé obchodní banky a.s. Poštovní spořitelna z důvodů nevyužívání a založení účtu u ČNB.

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

čen
22

22.06.2019

zář
23

23.09.2019