Právě přítomno: 18 hostů a žádný člen

Vytisknout

Výpis z jednání OZ 29. 7. 2013

Napsal Tomáš Dudek. Posted in usnesení OZ

1. ZO Březiny schvaluje záměr prodeje části parcely 298/2k. ú. Březiny u Poličky o celkové výměře 32 m2 (dle geometrického plánu 289 – 87 / 2013 parcela 298/4) a celé parcely 1614/4 v k. ú. Březiny u Poličky o celkové výměře 30 m2.

2. ZO Březiny projednalo a schválilo právní úkon "poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje" na akci „Instalace herních prvků na dětské hřiště“ ve výši 100 000,-Kč.

3. ZO Březiny vydává a schvaluje nový Řád pohřebiště.

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

čen
22

22.06.2019

zář
23

23.09.2019