Právě přítomno: 16 hostů a žádný člen

Vytisknout

Výpis z jednání OZ 27. 12. 2013

Napsal Tomáš Dudek on . Posted in usnesení OZ

  

  1. Účetní obce a starosta obce předložili ostatním zastupitelům návrh rozpočtu obce Březiny na rok 2014. Rozpočet obce byl předložen jako vyrovnaný.
  2. Starosta obce přednesl zprávu o rozpočtovém opatření č. 1/2013, 2/2013, 3/2013, 4/2013, 5/2013, 6/2013
  3. Zastupitelstvo obce projednalo předložené zprávy finančního výboru, zprávy č.1/2013, č.2/2013, č.3/2013. Dále pak projednalo předložené zprávy kontrolního výboru, zprávy č. 1/2013, č.2/2013, č.3/2013.
  4. Starosta obce vydal příkaz k provedení inventarizace majetku obce Březiny ke dni 31. 12. 2013 a dále seznámil zastupitelstvo se směrnicí č. 1/2013 pro provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2013. Stanovil k tomuto účelu členy inventarizační komise ve složení: předseda IK Irena Tomášková, členi IK Mgr. Lenka Štursová, a Olga Zezulová.

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

čen
22

22.06.2019

zář
23

23.09.2019