Právě přítomno: 16 hostů a žádný člen

Vytisknout

Výpis z jednání OZ 19. 8. 2015

Napsal Tomáš Dudek on . Posted in usnesení OZ

  1. Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet AZASS.
  2. Zastupitelstvo obce vydává a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovaní systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Březiny
  3. Zastupitelstvo obce schvaluje podání Žádosti o bezúplatný převod zemědělského pozemku podle § 7 odst. 1 písm. a),b),c) a e) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, parcelní číslo 1613 v katastrálním území obce Březiny u Poličky.

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

zář
23

23.09.2019