Vytisknout

Usnesení přijatá na jednání OZ dne 13. 2. 2012

on . Posted in usnesení OZ

  • OZ se seznámilo s žádostí p. Ivety Musílkové o sezónní zaměstnání u Obce Březiny ve spolupráci s úřadem práce. V letošním roce jsou úřadem práce nastaveny podmínky pro veřejně prospěšné práce (uchazeč musí být v evidenci ÚP alespoň 12 měsíců a musí být starší 50 let), které paní Musílková nesplňuje. Žádosti tudíž nelze vyhovět.
  • OZ bere na vědomí druh materiálu, který bude použit při rekonstrukci podlah ve výstavních místnostech kulturního domu.
  • OZ bere na vědomí možnost využití dotačního programu na vybavení dětského hřiště u altánu pro naše nejmenší.
  • OZ souhlasí s vypracováním nového dlouhodobého záměru obce, který je mimojiné podmínkou pro splnění předchozího bodu.