Právě přítomno: 21 hostů a žádný člen

Vytisknout

Usnesení přijatá na jednání OZ 13. 8. 2012

Napsal Tomáš Dudek on . Posted in usnesení OZ

 1. OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na dětské hřiště u altánu na parcele č. 241/4 ve vlastnictví obce prostřednictvím firmy TEWIKO systems s.r.o., Liberec.
 2. OZ schvaluje stanovisko k projektové dokumentaci ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení na akci: Novostavba rodinného domu manželů Navrátilových na pozemku p.č. 776/1 v k.ú. Březiny u Poličky. 
  (ZO nesouhlasí s architektonickému řešení stavby, zejména pak s proskleným rizalitem jídelny a s proskleným vstupním krčkem, který spojuje oba objekty. Zároveň trvá na využití stavby k tvalému bydlení. Podrobně zdůvodněno v dopise.)
 3. Starosta seznámil zastupitele s dokumentací pro stavební řízení a realizaci stavby : Březiny - obnova venkovního vedení vo a mr od TS č. 1056 směr Milovy, rovněž seznámil zastupitele s rozpočtovou částí této dokumentace.
 4. OZ neschvaluje provizorní opravu místního rozhlasu. Funkčí rohlas směrem k Pusté Rybné končí u č.p. 2. Poškozené vedení mr nepůjde do budoucna nahradit z technických a finančních důvodů za kabelové vedení mr. V následujích letech se obec pokusí získat dotaci na vybudování bezdrátového rozhlasu v obci.
 5. Obecní úřad schvaluje prodej pozemku č. 1614/4 a části pozemku č. 298/2 paní Bártové. Náklady spojené s prodejem pozemku uhradí kupující.
 6. OZ schvaluje pro rok 2013 opravu místní komunikace v "Pastvisku". Rozsah rekonstrukce se bude odvíjet od finančních možností obce. Celkové náklady jsou odhadnuty na 400 až 450 000 Kč.
 7. OZ schvaluje rekonstrukci obecního bytu v přízemí KD. Stavební práce by započaly na konci roku 2012.

  Pan Josef Švanda upozornil na špatný stav neudržovaných hrobů na místním hřbitově a rovněž na stav vstupní brány hřbitova.

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

čen
22

22.06.2019

zář
23

23.09.2019