Právě přítomno: 14 hostů a žádný člen

POPLATEK ZA ODPADY A ZA PSY 2023

Napsal Pavel Lapáček.

POPLATEK ZA ODPADY A ZA PSY 2023

Zastupitelstvo obce schválilo ponechat výši místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2023 v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Březiny č. 2/2021. Sazba místního poplatku zůstává tedy ve stejné výši jako v r. 2022.

Vyhláška je zveřejněna na webových stránkách obce v sekci Obecní úřad – Obecně závazné vyhlášky.

Výše poplatku:

  • občan s trvalým pobytem                                                                        650,- Kč
  •     občan s trvalým pobytem, který v letošním roce dovrší 70 a více let     450,- Kč
  •     občan s trvalým pobytem nejvýše do 26ti let věku studující                 450,- Kč

 

  • rekreační objekt                                                                                     650,- Kč

 

  • poplatek za psa                                                                                       50,- Kč

 

Způsoby úhrady:

  • Žádáme o provedení platby bankovním převodem na účet obce Březiny, č.ú.: 13620591/0100, variabilní symbol – použít popisné nebo evidenční číslo a do poznámek pro příjemce napsat jméno plátce.

Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 31. 12. 2023.

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

29 čvn
30 čvn
20 čvc
Vesnické hry dospělých
Datum 20.07.2024
16 zář
Svoz velkoobjemového odpadu
Datum 16.09.2024