Dne 8. května si připomínáme kulaté, 75. výročí osvobození Československé republiky - Den vítězství.

Napsal Naděžda Luňáčková.

Dne 8. května si připomínáme kulaté, 75. výročí osvobození Československé republiky - Den vítězství.

Při této příležitosti jsme se vždy setkávali v průvodu k položení květin a tiché vzpomínce u pomníku padlých 21 březinských občanů a u hrobu kapitána Michaila Jakovleviče Svičkara na místním hřbitově. 
Vzhledem k současné situaci se bohužel vzpomínkové setkání neuskuteční, ale květiny položí zástupci březinských spolků a obce Březiny.
Tichou vzpomínku prosím věnujme také nedávno zesnulému Mgr. Vladimíru Báčovi, který se mimo jiné po mnoho let podílel na přípravách všech setkání oslav či vzpomínek na významné dny našeho státu.