Změna termínu a místa konání 17. zasedání obecního Zastupitelstva obce Březiny

Napsal Matěj Mešťan.

Oznamujeme, že 17. zasedání obecního Zastupitelstva obce Březiny se z původního termínu konání, plánovaného na pondělí 20. 6. 2022 v místnosti obecního úřadu, posouvá na nový termín, a to pondělí 27. 6. 2022 od 19:00 hodin, a nové místo konání – Zázemí komunitní činnosti (u rybníka).

Děkujeme za pochopení.

Ing. Jaroslav Štursa, starosta obce