Právě přítomno: 87 hostů a žádný člen

Zajímavosti v obci

Napsal Matěj Mešťan.

Luňáčkova lípa

Památný strom, jehož stáří se odhaduje na 300 až 500 let. Lípa je vysoká asi 30 metrů, obvod kmene má asi 600 cm, průměr koruny je 28 až 30 metrů.

Drašarova lípa

Památný strom, jehož stáří je přibližně 250 let. Lípa je vysoká 26 metrů a obvod kmene má asi 400 cm. V roubené chaloupce u této lípy strávil zbytek života Josef Václav Justin Michl. Hlavní hrdina románu Terézy Novákové "Drašar". Dnes už tato chaloupka nestojí.

"Zadní stěna přístavku, proti ostatním černě a bíle dosti pečlivě vylištovanému stavení značně oprýskaná a zanedbaná, ohraničená byla z jedné strany sklípkem a studánkou, z druhé krásnou a vysokou lípou, plně nyní rozvitou, jejíž drobné květy opojně do večerního vzduchu voněly. Její nejnižší větve skoro dotýkaly se okénka na straně příční, jež přístavek osvětlovalo."

- Teréza Nováková, Drašar

Pomník padlých občanů z 1. světové války

Pomník, postavený naproti bývalé škole) uctívá památku 21 březinských občanů, kteří se nevrátili z bojišť první světové války. Jména všech statečných mužů jsou do pomníku vyryta zlatým písmem. Podél cesty mezi pomníkem padlých a hřbitovem je vysázena březová alej. Každemu padlému muži je věnována právě jedna bříza.

Místní hřbitov

Na současném hřbitově se začalo pohřbívat v druhé polovině 19. stolení. Ze známých osobností je zde pohřeben a ve hřbitovní zdi je usazena pamětní deska Josefa Václava Justina Michla († 1862) - známý jako Drašar, hrdina stejnojmenného románu Terézy Novákové. Pamětní desku zde má akademický malíř Dušan Říha († 2001), který žil a tvořil na Březinách. Na konci druhé světové války zde byl pochován také ruský partyzán Michail Svičkar Jakovič, který padl 1. května 1945.

Bývalá škola

Dominanta obce, která dnes slouží jako kulturní dům. Kromě různých kulturních a společenských akcí se zde pořádají výstavy obrazů a fotografií. Ve této budově se vyučovalo od podzimu 1914. Do té doby byla škola v budově bývalého obchodu u Musílků. Na fasádě je stále zachován původní reliéf Komenského.

"V květnu 1913 začato se stavbou školy na pozemku rolníka Jaroslava Částky, č. 33; stavba dokončena v prázdninách 1914, takže nový školní rok 1914/15 zahájen byl již v nové školní budově. Celkový náklad činil 65.000 K. Jednotlivé práce zadány: Práce zednická staviteli Otakaru Medkovi z Hlinska. Práce tesařská mistru tes. Josefu Henychovi z Německého. Práce truhlářská mistru truh. Josefu Černému z Pusté Rybné. Práce zámečnická mistru zam. Ant. Kaštánkovi z Hor. Dubenek. Práce malířská mistru mal. J. Pešákovi ze Svratouchu. Relief Komenského zhotoven prof. Kunhartem. Tašky na krytinu objednány od fy Tomášek z Vysokého Mýta."

- Z březinské kroniky

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

19 čvc
20 čvc
Vesnické hry dospělých
Datum 20.07.2024 14:00
26 čvc
16 zář
Svoz velkoobjemového odpadu
Datum 16.09.2024