Právě přítomno: 66 hostů a žádný člen

Nový denní stacionář pro seniory v Bystrém

Napsal Pavel Lapáček.

NOVÝ DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY V BYSTRÉM

Od ledna 2024 bude v Bystrém otevřen nový denní stacionář pro seniory, osoby se zdravotním postižením a  chronickým onemocnění od 40let věku.  Zřizovatelem služby je  DOMOV Bystré, o.p.s. a bude sloužit všem občanům ze všech obcích ORP Polička, částečně také obcím z ORP Svitavy.

Posláním denního stacionáře je péče o klienty, kteří potřebují pomoc druhé osoby, podpora  jejich stávající soběstačnosti  a aktivizace dle individuálního zájmu.  Cílem této služby je také prevence pocitu osamělosti.

Dopravu klientů  do denního stacionáře a zpět domů může zajistit organizace. Klienti mají k dispozici klubovnu (denní místnost) vybavenou pohodlnými křesly, kuchyňským koutem a prostorem pro aktivizace. Klienti mohou také využít klidový pokoj, kde je lůžko určené pro odpočinek. K dispozici mají bezbariérovou koupelnu a wc, šatnu. Za příznivého počasí budou využívat zahradu.

Klientům jsou poskytovány tyto služby :

- skupinové cvičení, trénování paměti, podpora jemné a hrubé motoriky, hry, ruční práce, výtvarné práce, vaření, hudební aktivity, podpora komunikačních dovedností, práce s květinami a bylinkami, relaxace

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: výlety, procházky, setkání s vrstevníky a širší veřejností

- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostředí

- pomoc při podávání jídla a pití, obědy jsou zajištěny prostřednictvím komerčních firem, svačiny si nosí z domu

- pomoc při osobní hygieně, výměna inkopomůcek dle potřeby

- sociálně terapeutické činnosti : muzikoterapie, trénování paměti, terapie dle zájmu

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Klienti mohou službu využívat v rozsahu v jakém jim to vyhovuje. Každý všední den nebo jen několikrát za týden, celý den nebo pouze určitý časový úsek. Stacionář je určen i pro klienty se syndromem demence.

Denní stacionář neposkytuje služby osobám trvale upoutaným na lůžku (na vozíku ano) a osobám, které z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušují společné soužití.

 

Provozní doba : pondělí – pátek 6.30 – 15.30

Adresa : Na Podkově 68, Bystré

Kontakt pro bližší informace: 607 785 488, Mgr. Marie Štouračová, ředitelka DOMOV Bystré,o.p.s.

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

19 čvc
20 čvc
Vesnické hry dospělých
Datum 20.07.2024 14:00
26 čvc
16 zář
Svoz velkoobjemového odpadu
Datum 16.09.2024